Nieuwe Kerk
Nieuwe Kerkhof 1
9712 PT Groningen

Website:
www.vriendennieuwekerkgroningen.nl

Adres secretariaat Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk:
Tjitske Bouma
Prinsesseweg 2 / 8
9717BH Groningen.

Bankrekeningnummer: NL 14 ABNA 0628 391 722

De website van de PKN-gemeente Nieuwe Kerk is:
www.nieuwekerkgroningen.nl

Via onderstaand emailadres kunt u contact met ons opnemen:

info@vriendennieuwekerkgroningen.nl