De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk heeft haar doelstelling in de staturen uitgewerkt. Een verkorte versie vindt u in:

Doelstelling Vrienden Nieuwe Kerk

De Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk heeft haar beleidsplan in het kort geformuleerd in het volgende stuk:

Beleidsplan Vereniging Vrienden van de Nieuwe Kerk

2017 Bestuur

Financiële verantwoording 2023 (pdf)

Nummer KvK

Culturele ANBI

Bij giften aan een culturele ANBI mag u 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kunst-en-cultuur/vraag-en-antwoord/krijg-ik-belastingaftrek-voor-mijn-gift-aan-cultuur